Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-07-27 13:02:55  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">Biuletyn Informacji Publicznej PSSE w Gdańsku jest og&oacute;lnodostępnym portalem internetowym utworzonym w celu zapewnienia obywatelom dostępu do wszystkich informacji określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.<br /> <br /> Do element&oacute;w składowych strony BIP należą:<br /> &ndash; nagł&oacute;wek strony, w kt&oacute;rym umieszczono Logo BIP, wyszukiwarkę, za pomocą kt&oacute;rej użytkownicy mogą w prosty spos&oacute;b szukać określonych informacji na portalu, oraz przyciski ustawień wielkości czcionki na stronie.<br /> &ndash; ścieżka dostępu prowadząca do poszczeg&oacute;lnych kategorii i zawartych w nich artykuł&oacute;w,<br /> &ndash; menu znajdujące się po lewej stronie,<br /> &ndash; w centrum wyświetlana jest zawartość aktualnie przeglądanej strony,<br /> &ndash; stopka w kt&oacute;rej umieszczono loga Programu Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej, ePUAP oraz BIP wraz z odnośnikami do odpowiadajcych im stron.</span></span></span><br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">Biuletyn Informacji Publicznej PSSE w Gdańsku jest og&oacute;lnodostępnym portalem internetowym utworzonym w celu zapewnienia obywatelom dostępu do wszystkich informacji określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.<br /> <br /> Do element&oacute;w składowych strony BIP należą:</span></span></span></p> <ul> <li> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">nagł&oacute;wek strony, w kt&oacute;rym umieszczono Logo BIP, wyszukiwarkę, za pomocą kt&oacute;rej użytkownicy mogą<br /> w prosty spos&oacute;b szukać określonych informacji na portalu, oraz przyciski ustawień wielkości czcionki na stronie;</span></span></span></li> </ul> <ul> <li> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ścieżka dostępu prowadząca do poszczeg&oacute;lnych kategorii i zawartych w nich artykuł&oacute;w;</span></span></span></li> </ul> <ul> <li> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">menu znajdujące się po lewej stronie;</span></span></span></li> </ul> <ul> <li> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">w centrum wyświetlana jest zawartość aktualnie przeglądanej strony;</span></span></span></li> </ul> <ul> <li> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">stopka w kt&oacute;rej umieszczono loga Programu Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej, ePUAP oraz BIP wraz z odnośnikami do odpowiadajcych im stron.</span></span></span></li> </ul> <p> <br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Biuletyn Informacji Publicznej PSSE w Gdańsku jest ogólnodostępnym portalem internetowym utworzonym w celu zapewnienia obywatelom dostępu do wszystkich informacji określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Do elementów składowych strony BIP należą:
– nagłówek strony, w którym umieszczono Logo BIP, wyszukiwarkę, za pomocą której użytkownicy mogą w prosty sposób szukać określonych informacji na portalu, oraz przyciski ustawień wielkości czcionki na stronie.
– ścieżka dostępu prowadząca do poszczególnych kategorii i zawartych w nich artykułów,
– menu znajdujące się po lewej stronie,
– w centrum wyświetlana jest zawartość aktualnie przeglądanej strony,
– stopka w której umieszczono loga Programu Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej, ePUAP oraz BIP wraz z odnośnikami do odpowiadajcych im stron.


 

Biuletyn Informacji Publicznej PSSE w Gdańsku jest ogólnodostępnym portalem internetowym utworzonym w celu zapewnienia obywatelom dostępu do wszystkich informacji określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Do elementów składowych strony BIP należą:

 • nagłówek strony, w którym umieszczono Logo BIP, wyszukiwarkę, za pomocą której użytkownicy mogą
  w prosty sposób szukać określonych informacji na portalu, oraz przyciski ustawień wielkości czcionki na stronie;
 • ścieżka dostępu prowadząca do poszczególnych kategorii i zawartych w nich artykułów;
 • menu znajdujące się po lewej stronie;
 • w centrum wyświetlana jest zawartość aktualnie przeglądanej strony;
 • stopka w której umieszczono loga Programu Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej, ePUAP oraz BIP wraz z odnośnikami do odpowiadajcych im stron. 

2017-07-27 13:03:54  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">Biuletyn Informacji Publicznej PSSE w Gdańsku jest og&oacute;lnodostępnym portalem internetowym utworzonym w celu zapewnienia obywatelom dostępu do wszystkich informacji określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.<br /> <br /> Do element&oacute;w składowych strony BIP należą:</span></span></span></p> <ul> <li> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">nagł&oacute;wek strony, w kt&oacute;rym umieszczono Logo BIP, wyszukiwarkę, za pomocą kt&oacute;rej użytkownicy mogą<br /> w prosty spos&oacute;b szukać określonych informacji na portalu, oraz przyciski ustawień wielkości czcionki na stronie;</span></span></span></li> </ul> <ul> <li> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ścieżka dostępu prowadząca do poszczeg&oacute;lnych kategorii i zawartych w nich artykuł&oacute;w;</span></span></span></li> </ul> <ul> <li> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">menu znajdujące się po lewej stronie;</span></span></span></li> </ul> <ul> <li> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">w centrum wyświetlana jest zawartość aktualnie przeglądanej strony;</span></span></span></li> </ul> <ul> <li> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">stopka w kt&oacute;rej umieszczono loga Programu Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej, ePUAP oraz BIP wraz z odnośnikami do odpowiadajcych im stron.</span></span></span></li> </ul> <p> <br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">Biuletyn Informacji Publicznej PSSE w Gdańsku jest og&oacute;lnodostępnym portalem internetowym utworzonym w celu zapewnienia obywatelom dostępu do wszystkich informacji określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku<br /> o dostępie do informacji publicznej.<br /> <br /> Do element&oacute;w składowych strony BIP należą:</span></span></span></p> <ul> <li> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">nagł&oacute;wek strony, w kt&oacute;rym umieszczono Logo BIP, wyszukiwarkę, za pomocą kt&oacute;rej użytkownicy mogą<br /> w prosty spos&oacute;b szukać określonych informacji na portalu, oraz przyciski ustawień wielkości czcionki na stronie;</span></span></span></li> </ul> <ul> <li> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ścieżka dostępu prowadząca do poszczeg&oacute;lnych kategorii i zawartych w nich artykuł&oacute;w;</span></span></span></li> </ul> <ul> <li> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">menu znajdujące się po lewej stronie;</span></span></span></li> </ul> <ul> <li> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">w centrum wyświetlana jest zawartość aktualnie przeglądanej strony;</span></span></span></li> </ul> <ul> <li> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">stopka w kt&oacute;rej umieszczono loga Programu Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej, ePUAP oraz BIP wraz<br /> z odnośnikami do odpowiadajcych im stron.</span></span></span></li> </ul> <p> <br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Biuletyn Informacji Publicznej PSSE w Gdańsku jest ogólnodostępnym portalem internetowym utworzonym w celu zapewnienia obywatelom dostępu do wszystkich informacji określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Do elementów składowych strony BIP należą:

 • nagłówek strony, w którym umieszczono Logo BIP, wyszukiwarkę, za pomocą której użytkownicy mogą
  w prosty sposób szukać określonych informacji na portalu, oraz przyciski ustawień wielkości czcionki na stronie;
 • ścieżka dostępu prowadząca do poszczególnych kategorii i zawartych w nich artykułów;
 • menu znajdujące się po lewej stronie;
 • w centrum wyświetlana jest zawartość aktualnie przeglądanej strony;
 • stopka w której umieszczono loga Programu Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej, ePUAP oraz BIP wraz z odnośnikami do odpowiadajcych im stron. 

Biuletyn Informacji Publicznej PSSE w Gdańsku jest ogólnodostępnym portalem internetowym utworzonym w celu zapewnienia obywatelom dostępu do wszystkich informacji określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku
o dostępie do informacji publicznej.

Do elementów składowych strony BIP należą:

 • nagłówek strony, w którym umieszczono Logo BIP, wyszukiwarkę, za pomocą której użytkownicy mogą
  w prosty sposób szukać określonych informacji na portalu, oraz przyciski ustawień wielkości czcionki na stronie;
 • ścieżka dostępu prowadząca do poszczególnych kategorii i zawartych w nich artykułów;
 • menu znajdujące się po lewej stronie;
 • w centrum wyświetlana jest zawartość aktualnie przeglądanej strony;
 • stopka w której umieszczono loga Programu Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej, ePUAP oraz BIP wraz
  z odnośnikami do odpowiadajcych im stron. 

2017-03-21 11:53:14  pssegda_red1 pssegda_red1

Utworzono artykuł 82825 o nazwie 'Instrukcja'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste82825
user_idpuste833116
resource_idpuste191
namepusteInstrukcja
category_idpuste119
language_idpuste1
shortpusteinstrukcja
fullpuste

Biuletyn Informacji Publicznej PSSE w Gdańsku jest ogólnodostępnym portalem internetowym utworzonym w celu zapewnienia obywatelom dostępu do wszystkich informacji określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Do elementów składowych strony BIP należą:
– nagłówek strony, w którym umieszczono Logo BIP, wyszukiwarkę, za pomocą której użytkownicy mogą w prosty sposób szukać określonych informacji na portalu, oraz przyciski ustawień wielkości czcionki na stronie.
– ścieżka dostępu prowadząca do poszczególnych kategorii i zawartych w nich artykułów,
– menu znajdujące się po lewej stronie,
– w centrum wyświetlana jest zawartość aktualnie przeglądanej strony,
– stopka w której umieszczono loga Programu Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej, ePUAP oraz BIP wraz z odnośnikami do odpowiadajcych im stron.


 

publishfrompuste2017-03-21 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinstrukcja

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się