Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-08-30 12:22:19  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size: 10pt;">Na stronie&nbsp;<a href="http://www.gis.gov.pl/?go=news" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;" target="_blank">http://www.gis.gov.pl/?go=news</a>&nbsp;znajduje się&nbsp;lista os&oacute;b uprawnionych do uzgadniania dokumentacji projektowej w imieniu państwowego inspektora sanitarnego (stan na wrzesień 2012 roku)<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size: 10pt;">Bezpośredni link<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&amp;dep=7&amp;id=22" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;" target="_blank">http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&amp;dep=7&amp;id=22</a></span></p> ' na '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size: 10pt;">Na stronie&nbsp;<a href="http://www.gis.gov.pl/?go=news" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;" target="_blank">http://www.gis.gov.pl/?go=news</a>&nbsp;znajduje się&nbsp;lista os&oacute;b uprawnionych do uzgadniania dokumentacji projektowej w imieniu państwowego inspektora sanitarnego (stan na wrzesień 2012 roku)<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size: 10pt;">Bezpośredni link<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> http://gis.gov.pl/srodowisko/planowanie-inwestycji/lista-rzeczoznawcow-ds-sanitarnohigienicznych?highlight=WyJsaXN0YSIsInJ6ZWN6b3puYXdjb3ciLCJsaXN0YSByemVjem96bmF3Y293Il0=</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Na stronie http://www.gis.gov.pl/?go=news znajduje się lista osób uprawnionych do uzgadniania dokumentacji projektowej w imieniu państwowego inspektora sanitarnego (stan na wrzesień 2012 roku)

 

Bezpośredni link

http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=7&id=22

Na stronie http://www.gis.gov.pl/?go=news znajduje się lista osób uprawnionych do uzgadniania dokumentacji projektowej w imieniu państwowego inspektora sanitarnego (stan na wrzesień 2012 roku)

 

Bezpośredni link

http://gis.gov.pl/srodowisko/planowanie-inwestycji/lista-rzeczoznawcow-ds-sanitarnohigienicznych?highlight=WyJsaXN0YSIsInJ6ZWN6b3puYXdjb3ciLCJsaXN0YSByemVjem96bmF3Y293Il0=

 

2017-03-21 10:54:22  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size: 10pt;">Na stronie&nbsp;<a href="http://www.gis.gov.pl/?go=news" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;" target="_blank">http://www.gis.gov.pl/?go=news</a>&nbsp;znajduje się&nbsp;lista os&oacute;b uprawnionych do uzgadniania dokumentacji projektowej w imieniu państwowego inspektora sanitarnego (stan na wrzesień 2012 roku)<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size: 10pt;">Bezpośredni link<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> http://gis.gov.pl/srodowisko/planowanie-inwestycji/lista-rzeczoznawcow-ds-sanitarnohigienicznych?highlight=WyJsaXN0YSIsInJ6ZWN6b3puYXdjb3ciLCJsaXN0YSByemVjem96bmF3Y293Il0=</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size: 10pt;">Na stronie&nbsp;<a href="http://www.gis.gov.pl/?go=news" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;" target="_blank">http://www.gis.gov.pl/?go=news</a>&nbsp;znajduje się&nbsp;lista os&oacute;b uprawnionych do uzgadniania dokumentacji projektowej w imieniu państwowego inspektora sanitarnego.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size: 10pt;">Bezpośredni link<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> http://gis.gov.pl/srodowisko/planowanie-inwestycji/lista-rzeczoznawcow-ds-sanitarnohigienicznych?highlight=WyJsaXN0YSIsInJ6ZWN6b3puYXdjb3ciLCJsaXN0YSByemVjem96bmF3Y293Il0=</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Na stronie http://www.gis.gov.pl/?go=news znajduje się lista osób uprawnionych do uzgadniania dokumentacji projektowej w imieniu państwowego inspektora sanitarnego (stan na wrzesień 2012 roku)

 

Bezpośredni link

http://gis.gov.pl/srodowisko/planowanie-inwestycji/lista-rzeczoznawcow-ds-sanitarnohigienicznych?highlight=WyJsaXN0YSIsInJ6ZWN6b3puYXdjb3ciLCJsaXN0YSByemVjem96bmF3Y293Il0=

 

Na stronie http://www.gis.gov.pl/?go=news znajduje się lista osób uprawnionych do uzgadniania dokumentacji projektowej w imieniu państwowego inspektora sanitarnego.

 

Bezpośredni link

http://gis.gov.pl/srodowisko/planowanie-inwestycji/lista-rzeczoznawcow-ds-sanitarnohigienicznych?highlight=WyJsaXN0YSIsInJ6ZWN6b3puYXdjb3ciLCJsaXN0YSByemVjem96bmF3Y293Il0=

 

2018-07-23 13:45:18  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size: 10pt;">Na stronie&nbsp;<a href="http://www.gis.gov.pl/?go=news" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;" target="_blank">http://www.gis.gov.pl/?go=news</a>&nbsp;znajduje się&nbsp;lista os&oacute;b uprawnionych do uzgadniania dokumentacji projektowej w imieniu państwowego inspektora sanitarnego.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size: 10pt;">Bezpośredni link<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> http://gis.gov.pl/srodowisko/planowanie-inwestycji/lista-rzeczoznawcow-ds-sanitarnohigienicznych?highlight=WyJsaXN0YSIsInJ6ZWN6b3puYXdjb3ciLCJsaXN0YSByemVjem96bmF3Y293Il0=</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego/lista-rzeczoznawcow</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Na stronie http://www.gis.gov.pl/?go=news znajduje się lista osób uprawnionych do uzgadniania dokumentacji projektowej w imieniu państwowego inspektora sanitarnego.

 

Bezpośredni link

http://gis.gov.pl/srodowisko/planowanie-inwestycji/lista-rzeczoznawcow-ds-sanitarnohigienicznych?highlight=WyJsaXN0YSIsInJ6ZWN6b3puYXdjb3ciLCJsaXN0YSByemVjem96bmF3Y293Il0=

 

http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego/lista-rzeczoznawcow

 

2018-07-23 13:47:58  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego/lista-rzeczoznawcow</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <a href="http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego/lista-rzeczoznawcow"><span style="font-size:0.875em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego/lista-rzeczoznawcow</span></span></a></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego/lista-rzeczoznawcow

 

http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego/lista-rzeczoznawcow

 

2018-07-23 14:19:56  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <a href="http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego/lista-rzeczoznawcow"><span style="font-size:0.875em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego/lista-rzeczoznawcow</span></span></a></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Informujemy, że na stronie internetowej Wojew&oacute;dzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zamieszczona została lista rzeczoznawc&oacute;w do spraw sanitarno-higienicznych z terenu całego kraju.</span></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><a href="http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego/lista-rzeczoznawcow">http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego/lista-rzeczoznawcow</a></span></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego/lista-rzeczoznawcow

 

Informujemy, że na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zamieszczona została lista rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych z terenu całego kraju.

 

http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-zapobiegawczego-nadzoru-sanitarnego/lista-rzeczoznawcow

 

2014-10-20 11:21:35  Andrzej Milewczyk

Utworzono artykuł 4396 o nazwie 'Lista rzeczoznawców'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4396
user_idpuste827813
resource_idpuste191
namepusteLista rzeczoznawców
category_idpuste1593
language_idpuste1
shortpusteLista rzeczoznawców
fullpuste

Na stronie http://www.gis.gov.pl/?go=news znajduje się lista osób uprawnionych do uzgadniania dokumentacji projektowej w imieniu państwowego inspektora sanitarnego (stan na wrzesień 2012 roku)

 

Bezpośredni link

http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=7&id=22

publishfrompuste2014-10-20 00:00:00
_activepuste1
slugpustelista-rzeczoznawcow

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się