Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-01-08 11:33:10  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>MAŁGORZATA GALEWSKA</strong></p> <p> <strong>Tel. 58&nbsp;320&nbsp;08 41</strong></p> <p> <strong>Fax: 58&nbsp;301 85 45</strong></p> <p> <strong>e-mail: </strong><strong><a href="mailto:psse.gdansk@pis.gov.pl">psse.gdansk@pis.gov.pl</a></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>DAWID PETERLEJTNER</strong></p> <p> <strong>Tel. 58&nbsp;320 08 32</strong></p> <p> <strong>Fax: 58&nbsp;301 85 45</strong></p> <p> <strong>e-mail: </strong><a href="mailto:psse.gdansk@pis.gov.pl"><strong>psse.gdansk@pis.gov.pl</strong></a></p> ' na '<p> <strong>MAŁGORZATA GALEWSKA</strong></p> <p> <strong>Tel. 58&nbsp;320&nbsp;08 41</strong></p> <p> <strong>Fax: 58&nbsp;301 85 45</strong></p> <p> <strong>e-mail: </strong><strong><a href="mailto:psse.gdansk@pis.gov.pl">psse.gdansk@pis.gov.pl</a></strong></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

MAŁGORZATA GALEWSKA

Tel. 58 320 08 41

Fax: 58 301 85 45

e-mail: psse.gdansk@pis.gov.pl

 

DAWID PETERLEJTNER

Tel. 58 320 08 32

Fax: 58 301 85 45

e-mail: psse.gdansk@pis.gov.pl

MAŁGORZATA GALEWSKA

Tel. 58 320 08 41

Fax: 58 301 85 45

e-mail: psse.gdansk@pis.gov.pl

 

2018-04-30 12:10:45  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>MAŁGORZATA GALEWSKA</strong></p> <p> <strong>Tel. 58&nbsp;320&nbsp;08 41</strong></p> <p> <strong>Fax: 58&nbsp;301 85 45</strong></p> <p> <strong>e-mail: </strong><strong><a href="mailto:psse.gdansk@pis.gov.pl">psse.gdansk@pis.gov.pl</a></strong></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Tel. 58&nbsp;320&nbsp;08 00</strong></p> <p> <strong>Fax: 58&nbsp;301 85 45</strong></p> <p> <strong>e-mail: </strong><strong><a href="mailto:psse.gdansk@pis.gov.pl">psse.gdansk@pis.gov.pl</a></strong></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

MAŁGORZATA GALEWSKA

Tel. 58 320 08 41

Fax: 58 301 85 45

e-mail: psse.gdansk@pis.gov.pl

 

Tel. 58 320 08 00

Fax: 58 301 85 45

e-mail: psse.gdansk@pis.gov.pl

 

2020-10-29 10:35:41  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Tel. 58&nbsp;320&nbsp;08 00</strong></p> <p> <strong>Fax: 58&nbsp;301 85 45</strong></p> <p> <strong>e-mail: </strong><strong><a href="mailto:psse.gdansk@pis.gov.pl">psse.gdansk@pis.gov.pl</a></strong></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>e-mail: </strong><strong><a href="mailto:psse.gdansk@pis.gov.pl">psse.gdansk@pis.gov.pl</a></strong></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Tel. 58 320 08 00

Fax: 58 301 85 45

e-mail: psse.gdansk@pis.gov.pl

 

 

e-mail: psse.gdansk@pis.gov.pl

 

2014-10-15 09:44:58  Andrzej Milewczyk

Utworzono artykuł 4282 o nazwie 'Redakcja'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4282
user_idpuste827813
resource_idpuste191
namepusteRedakcja
category_idpuste1524
language_idpuste1
shortpusteRedakcja
fullpuste

MAŁGORZATA GALEWSKA

Tel. 58 320 08 41

Fax: 58 301 85 45

e-mail: psse.gdansk@pis.gov.pl

 

DAWID PETERLEJTNER

Tel. 58 320 08 32

Fax: 58 301 85 45

e-mail: psse.gdansk@pis.gov.pl

publishfrompuste2014-10-15 00:00:00
_activepuste1
slugpusteredakcja

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się