Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-10-14 11:35:49  Andrzej Milewczyk

Utworzono artykuł 4246 o nazwie 'Statut'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4246
user_idpuste827813
resource_idpuste191
namepusteStatut
category_idpuste117
language_idpuste1
shortpusteStatut
fullpuste

STATUT
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa na podstawie Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 4/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010r. oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
 - ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)
 

publishfrompuste2014-10-14 00:00:00
_activepuste1
slugpustestatut
2014-10-14 13:08:26  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 8.5pt;">STATUT</span></strong><br /> <span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 8.5pt;">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa na podstawie&nbsp;<strong>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 4/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010r.</strong>&nbsp;oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności:<br /> &nbsp;- ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263 z p&oacute;źn. zm.),<br /> &nbsp;- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)<br /> <strong>&nbsp;</strong></span></p> ' na '<p> <span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 8.5pt;">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa na podstawie&nbsp;<strong>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 4/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010r.</strong>&nbsp;oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności:<br /> &nbsp;- ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263 z p&oacute;źn. zm.),<br /> &nbsp;- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)<br /> <strong>&nbsp;</strong></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

STATUT
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa na podstawie Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 4/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010r. oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
 - ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)
 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa na podstawie Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 4/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010r. oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
 - ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)
 

2015-06-23 12:08:33  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 8.5pt;">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa na podstawie&nbsp;<strong>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 4/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010r.</strong>&nbsp;oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności:<br /> &nbsp;- ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263 z p&oacute;źn. zm.),<br /> &nbsp;- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)<br /> <strong>&nbsp;</strong></span></p> ' na '<p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.</b></font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </font></font></p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r.,<br /> Nr 212, poz. 1263 z p&oacute;źn. zm.),</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885<br /> z p&oacute;źn. zm)</font></font></p> </li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa na podstawie Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 4/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010r. oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
 - ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)
 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r.,
  Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885
  z późn. zm)

2015-06-23 12:09:26  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.</b></font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </font></font></p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r.,<br /> Nr 212, poz. 1263 z p&oacute;źn. zm.),</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885<br /> z p&oacute;źn. zm)</font></font></p> </li> </ul> ' na '<p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa&nbsp;na podstawie &nbsp; </font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.</b></font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </font></font></p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r.,<br /> Nr 212, poz. 1263 z p&oacute;źn. zm.),</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885<br /> z p&oacute;źn. zm)</font></font></p> </li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r.,
  Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885
  z późn. zm)

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa na podstawie  
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r.,
  Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885
  z późn. zm)

2015-06-23 12:10:28  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa&nbsp;na podstawie &nbsp; </font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.</b></font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </font></font></p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r.,<br /> Nr 212, poz. 1263 z p&oacute;źn. zm.),</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885<br /> z p&oacute;źn. zm)</font></font></p> </li> </ul> ' na '<p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.</b></font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </font></font></p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r.,<br /> Nr 212, poz. 1263 z p&oacute;źn. zm.),</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885<br /> z p&oacute;źn. zm)</font></font></p> </li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa na podstawie  
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r.,
  Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885
  z późn. zm)

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r.,
  Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885
  z późn. zm)

2015-06-23 12:13:34  Andrzej Milewczyk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-06-23 12:44:01  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.</b></font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </font></font></p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r.,<br /> Nr 212, poz. 1263 z p&oacute;źn. zm.),</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885<br /> z p&oacute;źn. zm)</font></font></p> </li> </ul> ' na '<p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.</b></font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </font></font></p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r.,<br /> Nr 212, poz. 1263 z p&oacute;źn. zm.),</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885<br /> z p&oacute;źn. zm)</font></font></p> </li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r.,
  Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885
  z późn. zm)

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r.,
  Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885
  z późn. zm)

2015-08-24 10:21:37  Andrzej Milewczyk

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2014-10-14 00:00:00' na '2015-06-17 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrom2014-10-14 00:00:002015-06-17 00:00:00
2015-08-24 10:22:41  Andrzej Milewczyk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2017-03-21 08:54:24  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.</b></font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </font></font></p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r.,<br /> Nr 212, poz. 1263 z p&oacute;źn. zm.),</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885<br /> z p&oacute;źn. zm)</font></font></p> </li> </ul> ' na '<p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.</b></font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </font></font></p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015r.,<br /> poz. 1412 z p&oacute;źn. zm.),</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870<br /> z p&oacute;źn. zm)</font></font></p> </li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r.,
  Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885
  z późn. zm)

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015r.,
  poz. 1412 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
  z późn. zm)

11  2018-01-08 11:17:47  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.</b></font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </font></font></p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015r.,<br /> poz. 1412 z p&oacute;źn. zm.),</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870<br /> z p&oacute;źn. zm)</font></font></p> </li> </ul> ' na '<p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.</b></font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </font></font></p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017r.,<br /> poz. 1261),</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)</font></font></p> </li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015r.,
  poz. 1412 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
  z późn. zm)

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017r.,
  poz. 1261),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

12  2019-09-05 10:04:06  MARTA ŻMUDZIŃSKA

Pole full zmieniło wartość z '<p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.</b></font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </font></font></p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017r.,<br /> poz. 1261),</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)</font></font></p> </li> </ul> ' na '<p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.</b></font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </font></font></p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 59),</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)</font></font></p> </li> </ul> '

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2015-06-17 00:00:00' na '2019-09-05 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem nr 152/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017r.,
  poz. 1261),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 59),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

publishfrom2015-06-17 00:00:002019-09-05 00:00:00
13  2020-09-16 10:11:37  Andrzej Milewczyk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2020-09-16 10:12:42  Andrzej Milewczyk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2020-09-16 10:32:03  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.</b></font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </font></font></p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 59),</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)</font></font></p> </li> </ul> ' na '<p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2020 r.</b></font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </font></font></p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.),</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)</font></font></p> </li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 59),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2020 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

16  2021-09-09 13:23:21  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2020 r.</b></font></font><font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </font></font></p> <ul> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.),</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%"> <font face="Tahoma, serif"><font style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)</font></font></p> </li> </ul> ' na ' <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, serif;"><span style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</span></span><span style="font-family: Tahoma, serif;"><span style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2020 r.</b></span></span><span style="font-family: Tahoma, serif;"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </span></span></p> <ul> <li> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, serif;"><span style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.),</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, serif;"><span style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)</span></span></p> </li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2020 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2020 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

17  2021-09-09 14:51:04  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z ' <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, serif;"><span style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</span></span><span style="font-family: Tahoma, serif;"><span style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2020 r.</b></span></span><span style="font-family: Tahoma, serif;"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </span></span></p> <ul> <li> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, serif;"><span style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.),</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, serif;"><span style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)</span></span></p> </li> </ul> ' na ' <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, serif;"><span style="font-size: 10pt">Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku<br /> do kt&oacute;rego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa<br /> na podstawie&nbsp;</span></span><span style="font-family: Tahoma, serif;"><span style="font-size: 10pt"><b>Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 03 września 2021 r.</b></span></span><span style="font-family: Tahoma, serif;"><span style="font-size: 10pt">&nbsp;<br /> oraz powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: </span></span></p> <ul> <li> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, serif;"><span style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.),</span></span></p> </li> <li> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, serif;"><span style="font-size: 10pt">ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)</span></span></p> </li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2020 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 03 września 2021 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

18  2021-09-09 14:51:29  Andrzej Milewczyk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-09-09 14:51:30  Andrzej Milewczyk

Załączono plik 1072367

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4126176
user_idpuste827813
fobject_idpuste1072367
resource_idpuste191
modelpusteArticle
foreign_idpuste4246
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się