Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-10-15 09:15:12  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym&nbsp;<strong>za rok 2013</strong>&nbsp;wynosi:&nbsp;<br /> <br /> <strong>Wartość księgowa netto środk&oacute;w trwałych &ndash; 88 911,18 zł w tym:</strong>&nbsp;<br /> <br /> <strong>- maszyny i urządzenia techniczne</strong>&nbsp;(grupy 3-6) w tym:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 594,28<br /> a) zespoły komputerowe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;11 472,30</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- środki transportu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;56 333,36&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 983,54</p> ' na '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym&nbsp;<strong>za rok 2013</strong>&nbsp;wynosi:&nbsp;<br /> <br /> <strong>Wartość księgowa netto środk&oacute;w trwałych &ndash; 88 911,18 zł w tym:</strong>&nbsp;<br /> <br /> <strong>- maszyny i urządzenia techniczne</strong>&nbsp;(grupy 3-6) w tym:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 594,28<br /> a) zespoły komputerowe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 472,30</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- środki transportu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 56 333,36</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp; 17 983,54</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym za rok 2013 wynosi: 

Wartość księgowa netto środków trwałych – 88 911,18 zł w tym: 

- maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) w tym:                14 594,28
a) zespoły komputerowe                                                                11 472,30

- środki transportu                                                                         56 333,36 

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)   17 983,54

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym za rok 2013 wynosi: 

Wartość księgowa netto środków trwałych – 88 911,18 zł w tym: 

- maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) w tym:                    14 594,28
a) zespoły komputerowe                                                                             11 472,30

- środki transportu                                                                                 56 333,36

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)     17 983,54

2016-04-21 13:31:20  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym&nbsp;<strong>za rok 2013</strong>&nbsp;wynosi:&nbsp;<br /> <br /> <strong>Wartość księgowa netto środk&oacute;w trwałych &ndash; 88 911,18 zł w tym:</strong>&nbsp;<br /> <br /> <strong>- maszyny i urządzenia techniczne</strong>&nbsp;(grupy 3-6) w tym:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 594,28<br /> a) zespoły komputerowe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 472,30</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- środki transportu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 56 333,36</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp; 17 983,54</p> ' na '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym&nbsp;<strong>za rok 2013</strong>&nbsp;wynosi:&nbsp;<br /> <br /> <strong>Wartość księgowa netto środk&oacute;w trwałych &ndash; 216 630,18 zł, &nbsp;w tym:</strong>&nbsp;<br /> <br /> <strong>- maszyny i urządzenia techniczne</strong>&nbsp;(grupy 3-6) w tym: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;98 867,93<br /> a) zespoły komputerowe &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 73 637,27 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- środki transportu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;99 166,69 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 18 595,56 zł</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym za rok 2013 wynosi: 

Wartość księgowa netto środków trwałych – 88 911,18 zł w tym: 

- maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) w tym:                    14 594,28
a) zespoły komputerowe                                                                             11 472,30

- środki transportu                                                                                 56 333,36

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)     17 983,54

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym za rok 2013 wynosi: 

Wartość księgowa netto środków trwałych – 216 630,18 zł,  w tym: 

- maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) w tym:                      98 867,93
a) zespoły komputerowe                                                                             73 637,27 zł

- środki transportu                                                                                 99 166,69 zł

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)      18 595,56 zł

2017-03-21 12:15:48  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym&nbsp;<strong>za rok 2013</strong>&nbsp;wynosi:&nbsp;<br /> <br /> <strong>Wartość księgowa netto środk&oacute;w trwałych &ndash; 216 630,18 zł, &nbsp;w tym:</strong>&nbsp;<br /> <br /> <strong>- maszyny i urządzenia techniczne</strong>&nbsp;(grupy 3-6) w tym: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;98 867,93<br /> a) zespoły komputerowe &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 73 637,27 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- środki transportu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;99 166,69 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 18 595,56 zł</p> ' na '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2015 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym&nbsp;<strong>za rok 2015</strong> wynosi:&nbsp;<br /> <br /> <strong>Wartość księgowa netto środk&oacute;w trwałych &ndash; 216 630,18 zł, &nbsp;w tym:</strong>&nbsp;<br /> <br /> <strong>- maszyny i urządzenia techniczne</strong>&nbsp;(grupy 3-6) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 98 867,93 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> w tym zespoły komputerowe &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 73 637,27 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- środki transportu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;99 166,69 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 18 595,56 zł</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym za rok 2013 wynosi: 

Wartość księgowa netto środków trwałych – 216 630,18 zł,  w tym: 

- maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) w tym:                      98 867,93
a) zespoły komputerowe                                                                             73 637,27 zł

- środki transportu                                                                                 99 166,69 zł

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)      18 595,56 zł

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2015 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym za rok 2015 wynosi: 

Wartość księgowa netto środków trwałych – 216 630,18 zł,  w tym: 

- maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                                 98 867,93 zł

w tym zespoły komputerowe                                                                        73 637,27 zł

- środki transportu                                                                                 99 166,69 zł

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)      18 595,56 zł

2018-03-21 14:38:23  Ryszard Drygas

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2015 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym&nbsp;<strong>za rok 2015</strong> wynosi:&nbsp;<br /> <br /> <strong>Wartość księgowa netto środk&oacute;w trwałych &ndash; 216 630,18 zł, &nbsp;w tym:</strong>&nbsp;<br /> <br /> <strong>- maszyny i urządzenia techniczne</strong>&nbsp;(grupy 3-6) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 98 867,93 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> w tym zespoły komputerowe &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 73 637,27 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- środki transportu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;99 166,69 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 18 595,56 zł</p> ' na '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym&nbsp;<strong>za rok 2017</strong> wynosi:&nbsp;<br /> <br /> <strong>Wartość księgowa netto środk&oacute;w trwałych &ndash; 209 304,46 zł, &nbsp;w tym:</strong>&nbsp;<br /> <br /> <strong>- maszyny i urządzenia techniczne</strong>&nbsp;(grupy 3-6) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 146 393,03 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> w tym zespoły komputerowe &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 132 043,03 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- środki transportu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 744,74 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 595,56 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych - 2 356,66 zł.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2015 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym za rok 2015 wynosi: 

Wartość księgowa netto środków trwałych – 216 630,18 zł,  w tym: 

- maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                                 98 867,93 zł

w tym zespoły komputerowe                                                                        73 637,27 zł

- środki transportu                                                                                 99 166,69 zł

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)      18 595,56 zł

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym za rok 2017 wynosi: 

Wartość księgowa netto środków trwałych – 209 304,46 zł,  w tym: 

- maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                                 146 393,03 zł

w tym zespoły komputerowe                                                                        132 043,03 zł

- środki transportu                                                                                    17 744,74 zł

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)        18 595,56 zł

 

Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych - 2 356,66 zł.

2019-05-14 08:52:45  MARTA ŻMUDZIŃSKA

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym&nbsp;<strong>za rok 2017</strong> wynosi:&nbsp;<br /> <br /> <strong>Wartość księgowa netto środk&oacute;w trwałych &ndash; 209 304,46 zł, &nbsp;w tym:</strong>&nbsp;<br /> <br /> <strong>- maszyny i urządzenia techniczne</strong>&nbsp;(grupy 3-6) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 146 393,03 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> w tym zespoły komputerowe &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 132 043,03 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- środki transportu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 744,74 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 595,56 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych - 2 356,66 zł.</strong></p> ' na '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym&nbsp;<strong>za rok 2018</strong>&nbsp;wynosi:&nbsp;<br /> <br /> <strong>Wartość księgowa netto środk&oacute;w trwałych &ndash; 131 868,85 zł, &nbsp;w tym:</strong>&nbsp;<br /> <br /> <strong>- maszyny i urządzenia techniczne</strong>&nbsp;(grupy 3-6)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 92 453,18 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> w tym zespoły komputerowe&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 83 023,18 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- środki transportu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;26 833,33 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12 582,34 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych - 0,00 zł.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym za rok 2017 wynosi: 

Wartość księgowa netto środków trwałych – 209 304,46 zł,  w tym: 

- maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                                 146 393,03 zł

w tym zespoły komputerowe                                                                        132 043,03 zł

- środki transportu                                                                                    17 744,74 zł

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)        18 595,56 zł

 

Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych - 2 356,66 zł.

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym za rok 2018 wynosi: 

Wartość księgowa netto środków trwałych – 131 868,85 zł,  w tym: 

- maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                                  92 453,18 zł

w tym zespoły komputerowe                                                                  83 023,18 zł

- środki transportu                                                                                 26 833,33 zł

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)           12 582,34 zł

 

Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych - 0,00 zł.

2019-05-14 08:55:24  MARTA ŻMUDZIŃSKA

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2014-10-14 00:00:00' na '2019-05-14 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrom2014-10-14 00:00:002019-05-14 00:00:00
2019-10-30 12:05:33  Andrzej Milewczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '138' na '39192'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id13839192
2019-10-30 12:06:55  Andrzej Milewczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '39192' na '39208'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id3919239208
10  2019-10-30 12:08:27  Andrzej Milewczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '39208' na '138'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id39208138
11  2019-10-30 12:09:32  Andrzej Milewczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '138' na '45638'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id13845638
12  2019-10-30 12:10:53  Andrzej Milewczyk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2019-10-30 12:12:03  Andrzej Milewczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '45638' na '138'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id45638138
14  2020-03-16 09:38:23  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym&nbsp;<strong>za rok 2018</strong>&nbsp;wynosi:&nbsp;<br /> <br /> <strong>Wartość księgowa netto środk&oacute;w trwałych &ndash; 131 868,85 zł, &nbsp;w tym:</strong>&nbsp;<br /> <br /> <strong>- maszyny i urządzenia techniczne</strong>&nbsp;(grupy 3-6)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 92 453,18 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> w tym zespoły komputerowe&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 83 023,18 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- środki transportu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;26 833,33 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12 582,34 zł</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <strong>Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych - 0,00 zł.</strong></p> ' na '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym&nbsp;<strong>za rok 2018</strong>&nbsp;wynosi:&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wartość księgowa netto środk&oacute;w trwałych &ndash; 92&nbsp;630,36 zł, w tym:</strong></p> <p> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; - maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) &ndash; 72&nbsp;377,09</strong><strong>zł, w tym:</strong></p> <p> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) zespoły komputerowe &ndash; <strong>42&nbsp;867,09</strong> <strong>zł</strong></p> <p> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; - środki transportu &ndash; &nbsp;12&nbsp;833,33 zł</strong></p> <p> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) &ndash; 7&nbsp;419,94 zł</strong></p> <p> <strong>Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych &ndash; 0,00 zł.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym za rok 2018 wynosi: 

Wartość księgowa netto środków trwałych – 131 868,85 zł,  w tym: 

- maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                                  92 453,18 zł

w tym zespoły komputerowe                                                                  83 023,18 zł

- środki transportu                                                                                 26 833,33 zł

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)           12 582,34 zł

 

Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych - 0,00 zł.

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym za rok 2018 wynosi: 
 

Wartość księgowa netto środków trwałych – 92 630,36 zł, w tym:

    - maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) – 72 377,09zł, w tym:

      a) zespoły komputerowe – 42 867,09

    - środki transportu –  12 833,33 zł

    - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) – 7 419,94 zł

Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych – 0,00 zł.

15  2020-03-16 09:41:21  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym&nbsp;<strong>za rok 2018</strong>&nbsp;wynosi:&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wartość księgowa netto środk&oacute;w trwałych &ndash; 92&nbsp;630,36 zł, w tym:</strong></p> <p> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; - maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) &ndash; 72&nbsp;377,09</strong><strong>zł, w tym:</strong></p> <p> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) zespoły komputerowe &ndash; <strong>42&nbsp;867,09</strong> <strong>zł</strong></p> <p> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; - środki transportu &ndash; &nbsp;12&nbsp;833,33 zł</strong></p> <p> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) &ndash; 7&nbsp;419,94 zł</strong></p> <p> <strong>Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych &ndash; 0,00 zł.</strong></p> ' na '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym&nbsp;<strong>za rok 2018</strong>&nbsp;wynosi:&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Wartość księgowa netto środk&oacute;w trwałych &ndash; 92&nbsp;630,36 zł, w tym:</strong></p> <p> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; - maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) &ndash; 72&nbsp;377,09</strong><strong>zł, w tym:</strong></p> <p> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) zespoły komputerowe &ndash; <strong>42&nbsp;867,09</strong> <strong>zł</strong></p> <p> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; - środki transportu &ndash; &nbsp;12&nbsp;833,33 zł</strong></p> <p> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) &ndash; 7&nbsp;419,94 zł</strong></p> <p> <strong>Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych &ndash; 0,00 zł.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym za rok 2018 wynosi: 
 

Wartość księgowa netto środków trwałych – 92 630,36 zł, w tym:

    - maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) – 72 377,09zł, w tym:

      a) zespoły komputerowe – 42 867,09

    - środki transportu –  12 833,33 zł

    - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) – 7 419,94 zł

Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych – 0,00 zł.

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym za rok 2018 wynosi: 


 

Wartość księgowa netto środków trwałych – 92 630,36 zł, w tym:

    - maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) – 72 377,09zł, w tym:

      a) zespoły komputerowe – 42 867,09

    - środki transportu –  12 833,33 zł

    - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) – 7 419,94 zł

Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych – 0,00 zł.

2014-10-14 11:30:39  Andrzej Milewczyk

Utworzono artykuł 4244 o nazwie 'Majątek'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4244
user_idpuste827813
resource_idpuste191
namepusteMajątek
category_idpuste138
language_idpuste1
shortpusteMajątek
fullpuste

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2013 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym za rok 2013 wynosi: 

Wartość księgowa netto środków trwałych – 88 911,18 zł w tym: 

- maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) w tym:                14 594,28
a) zespoły komputerowe                                                                11 472,30

- środki transportu                                                                         56 333,36 

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)   17 983,54

publishfrompuste2014-10-14 00:00:00
_activepuste1
slugpustemajatek

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się