Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2021-01-19 12:44:25  Andrzej Milewczyk

Zmieniono nazwę z 'Informacja o wykonywaniu przez Państwowy Powiatowy ' na 'Informacja dotycząca naruszenia przepisów o ochronie danych '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameInformacja o wykonywaniu przez Państwowy Powiatowy Informacja dotycząca naruszenia przepisów o ochronie danych
2021-01-19 12:46:22  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> Poniżej znajdziesz informacje o działaniach podjętych przez PPIS w Gdańsku w celu wykonania prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepis&oacute;w o ochronie danych odobowych. PPIS w Gdańsku zobowiązany jest do niezwłocznej publikacji tych informacji na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 73 ust. 2 z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).</p> ' na '<p> <strong>Informacja o wykonaniu przez Państwową Inspekcje Sanitarną w Gdańsku prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepis&oacute;w o ochronie danych osobowych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Poniżej znajdziesz informacje o działaniach podjętych przez PPIS w Gdańsku w celu wykonania prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepis&oacute;w o ochronie danych odobowych. PPIS w Gdańsku zobowiązany jest do niezwłocznej publikacji tych informacji na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 73 ust. 2 z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Poniżej znajdziesz informacje o działaniach podjętych przez PPIS w Gdańsku w celu wykonania prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych odobowych. PPIS w Gdańsku zobowiązany jest do niezwłocznej publikacji tych informacji na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 73 ust. 2 z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

Informacja o wykonaniu przez Państwową Inspekcje Sanitarną w Gdańsku prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Poniżej znajdziesz informacje o działaniach podjętych przez PPIS w Gdańsku w celu wykonania prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych odobowych. PPIS w Gdańsku zobowiązany jest do niezwłocznej publikacji tych informacji na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 73 ust. 2 z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

2021-01-19 13:04:16  Andrzej Milewczyk

Zmieniono nazwę z 'Informacja dotycząca naruszenia przepisów o ochronie danych ' na 'Informacja o wykonaniu prawomocnym decyzji PUODO'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameInformacja dotycząca naruszenia przepisów o ochronie danych Informacja o wykonaniu prawomocnym decyzji PUODO
2021-01-20 08:45:52  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Informacja o wykonaniu przez Państwową Inspekcje Sanitarną w Gdańsku prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepis&oacute;w o ochronie danych osobowych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Poniżej znajdziesz informacje o działaniach podjętych przez PPIS w Gdańsku w celu wykonania prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepis&oacute;w o ochronie danych odobowych. PPIS w Gdańsku zobowiązany jest do niezwłocznej publikacji tych informacji na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 73 ust. 2 z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).</p> ' na '<p> <strong>Informacja o wykonaniu przez Państwową Inspekcje Sanitarną w Gdańsku prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepis&oacute;w o ochronie danych osobowych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Poniżej znajdziesz informacje o działaniach podjętych przez PPIS w Gdańsku w celu wykonania prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepis&oacute;w o ochronie danych odobowych. PPIS w Gdańsku zobowiązany jest do niezwłocznej publikacji tych informacji na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 73 ust. 2 z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).</p> <p> W celu wykonania prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 stycznia 2020r., znak ZSZZS.440.38.2018.ZS.MR nakazującej usunięcie danych osobowych w zakresie obejmującym imię ojca i imię matki Skarżącej, imię ojca oraz imię matki Skarżącego w pozostałym zakresie odmawiając uwzględnienia wniosku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku podjął działania polegające na usunięciu danych osobowych w zakresie obejmującym imię ojca oraz imię matki Skarżącej, imię ojca oraz imię matki Skarżącego . Usunięcia ww. danych ze zbioru danych PSSE w Gdańsku, dokonała wyznaczona Komisja w dniu 31.01.2020r. protokołem, poprzez zacienienie ww. danych w jedynej posiadanej dokumentacji Skarżących.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacja o wykonaniu przez Państwową Inspekcje Sanitarną w Gdańsku prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Poniżej znajdziesz informacje o działaniach podjętych przez PPIS w Gdańsku w celu wykonania prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych odobowych. PPIS w Gdańsku zobowiązany jest do niezwłocznej publikacji tych informacji na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 73 ust. 2 z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

Informacja o wykonaniu przez Państwową Inspekcje Sanitarną w Gdańsku prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Poniżej znajdziesz informacje o działaniach podjętych przez PPIS w Gdańsku w celu wykonania prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych odobowych. PPIS w Gdańsku zobowiązany jest do niezwłocznej publikacji tych informacji na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 73 ust. 2 z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

W celu wykonania prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 stycznia 2020r., znak ZSZZS.440.38.2018.ZS.MR nakazującej usunięcie danych osobowych w zakresie obejmującym imię ojca i imię matki Skarżącej, imię ojca oraz imię matki Skarżącego w pozostałym zakresie odmawiając uwzględnienia wniosku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku podjął działania polegające na usunięciu danych osobowych w zakresie obejmującym imię ojca oraz imię matki Skarżącej, imię ojca oraz imię matki Skarżącego . Usunięcia ww. danych ze zbioru danych PSSE w Gdańsku, dokonała wyznaczona Komisja w dniu 31.01.2020r. protokołem, poprzez zacienienie ww. danych w jedynej posiadanej dokumentacji Skarżących.

2021-01-20 08:47:04  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Informacja o wykonaniu przez Państwową Inspekcje Sanitarną w Gdańsku prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepis&oacute;w o ochronie danych osobowych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Poniżej znajdziesz informacje o działaniach podjętych przez PPIS w Gdańsku w celu wykonania prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepis&oacute;w o ochronie danych odobowych. PPIS w Gdańsku zobowiązany jest do niezwłocznej publikacji tych informacji na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 73 ust. 2 z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).</p> <p> W celu wykonania prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 stycznia 2020r., znak ZSZZS.440.38.2018.ZS.MR nakazującej usunięcie danych osobowych w zakresie obejmującym imię ojca i imię matki Skarżącej, imię ojca oraz imię matki Skarżącego w pozostałym zakresie odmawiając uwzględnienia wniosku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku podjął działania polegające na usunięciu danych osobowych w zakresie obejmującym imię ojca oraz imię matki Skarżącej, imię ojca oraz imię matki Skarżącego . Usunięcia ww. danych ze zbioru danych PSSE w Gdańsku, dokonała wyznaczona Komisja w dniu 31.01.2020r. protokołem, poprzez zacienienie ww. danych w jedynej posiadanej dokumentacji Skarżących.</p> ' na '<p> <strong>Informacja o wykonaniu przez Państwową Inspekcje Sanitarną w Gdańsku prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepis&oacute;w o ochronie danych osobowych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Poniżej znajdziesz informacje o działaniach podjętych przez PPIS w Gdańsku w celu wykonania prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepis&oacute;w o ochronie danych odobowych. PPIS w Gdańsku zobowiązany jest do niezwłocznej publikacji tych informacji na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 73 ust. 2 z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).<br /> &nbsp;</p> <p> 1. W celu wykonania prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 stycznia 2020r., znak ZSZZS.440.38.2018.ZS.MR nakazującej usunięcie danych osobowych w zakresie obejmującym imię ojca i imię matki Skarżącej, imię ojca oraz imię matki Skarżącego w pozostałym zakresie odmawiając uwzględnienia wniosku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku podjął działania polegające na usunięciu danych osobowych w zakresie obejmującym imię ojca oraz imię matki Skarżącej, imię ojca oraz imię matki Skarżącego . Usunięcia ww. danych ze zbioru danych PSSE w Gdańsku, dokonała wyznaczona Komisja w dniu 31.01.2020r. protokołem, poprzez zacienienie ww. danych w jedynej posiadanej dokumentacji Skarżących.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacja o wykonaniu przez Państwową Inspekcje Sanitarną w Gdańsku prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Poniżej znajdziesz informacje o działaniach podjętych przez PPIS w Gdańsku w celu wykonania prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych odobowych. PPIS w Gdańsku zobowiązany jest do niezwłocznej publikacji tych informacji na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 73 ust. 2 z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

W celu wykonania prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 stycznia 2020r., znak ZSZZS.440.38.2018.ZS.MR nakazującej usunięcie danych osobowych w zakresie obejmującym imię ojca i imię matki Skarżącej, imię ojca oraz imię matki Skarżącego w pozostałym zakresie odmawiając uwzględnienia wniosku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku podjął działania polegające na usunięciu danych osobowych w zakresie obejmującym imię ojca oraz imię matki Skarżącej, imię ojca oraz imię matki Skarżącego . Usunięcia ww. danych ze zbioru danych PSSE w Gdańsku, dokonała wyznaczona Komisja w dniu 31.01.2020r. protokołem, poprzez zacienienie ww. danych w jedynej posiadanej dokumentacji Skarżących.

Informacja o wykonaniu przez Państwową Inspekcje Sanitarną w Gdańsku prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Poniżej znajdziesz informacje o działaniach podjętych przez PPIS w Gdańsku w celu wykonania prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych odobowych. PPIS w Gdańsku zobowiązany jest do niezwłocznej publikacji tych informacji na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 73 ust. 2 z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
 

1. W celu wykonania prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 stycznia 2020r., znak ZSZZS.440.38.2018.ZS.MR nakazującej usunięcie danych osobowych w zakresie obejmującym imię ojca i imię matki Skarżącej, imię ojca oraz imię matki Skarżącego w pozostałym zakresie odmawiając uwzględnienia wniosku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku podjął działania polegające na usunięciu danych osobowych w zakresie obejmującym imię ojca oraz imię matki Skarżącej, imię ojca oraz imię matki Skarżącego . Usunięcia ww. danych ze zbioru danych PSSE w Gdańsku, dokonała wyznaczona Komisja w dniu 31.01.2020r. protokołem, poprzez zacienienie ww. danych w jedynej posiadanej dokumentacji Skarżących.

2021-01-19 12:41:40  Andrzej Milewczyk

Utworzono artykuł 402037 o nazwie 'Informacja o wykonywaniu przez Państwowy Powiatowy '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste402037
user_idpuste827813
resource_idpuste191
namepusteInformacja o wykonywaniu przez Państwowy Powiatowy
category_idpuste65063
language_idpuste1
shortpusteinf
fullpuste

Poniżej znajdziesz informacje o działaniach podjętych przez PPIS w Gdańsku w celu wykonania prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych odobowych. PPIS w Gdańsku zobowiązany jest do niezwłocznej publikacji tych informacji na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 73 ust. 2 z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

publishfrompuste2021-01-19 00:00:00
_activepuste1
tagspusteinf
slugpusteinformacja-o-wykonywaniu-przez-panstwowy-powiatowy

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się