Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-26 10:16:34  Andrzej Milewczyk

Utworzono artykuł 235665 o nazwie 'test - Publikacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste235665
user_idpuste827813
resource_idpuste191
namepustetest - Publikacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej
category_idpuste1658
language_idpuste1
shortpustep
fullpuste

test

publishfrompuste2019-06-26 00:00:00
_activepuste1
slugpustetest-publikacja-wnioskow-o-udostepnienie-informacji-publicznej
2019-06-26 10:17:14  Andrzej Milewczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '1658' na '42016'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id165842016
2019-06-26 10:20:18  Andrzej Milewczyk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-26 10:20:18  Andrzej Milewczyk

Załączono plik 584629

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2235704
user_idpuste827813
fobject_idpuste584629
resource_idpuste191
modelpusteArticle
foreign_idpuste235665
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-26 10:20:18  Andrzej Milewczyk

Załączono plik 584630

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2235705
user_idpuste827813
fobject_idpuste584630
resource_idpuste191
modelpusteArticle
foreign_idpuste235665
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się