Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 43

123

Tytuł Autor Data udostępnienia  
21 Struktura organizacyjna Andrzej Milewczyk 2015-08-05 zobacz
22 Regulamin Organizacyjny Andrzej Milewczyk 2015-07-09 zobacz
23 Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP pssegda_red1 pssegda_red1 2015-01-08 zobacz
24 Informacja publiczna do ponownego wykorzystania pssegda_red1 pssegda_red1 2015-01-08 zobacz
25 Przekazanie składnika majątku ruchomego pssegda_red1 pssegda_red1 2014-12-17 zobacz
26 Ogłoszenie o zbyciu składników majątku ruchomego Andrzej Milewczyk 2014-11-26 zobacz
27 Oferty pracy pssegda_red1 pssegda_red1 2014-11-12 zobacz
28 Zadania Andrzej Milewczyk 2014-10-24 zobacz
29 Oddział Przeciwepidemiczny Andrzej Milewczyk 2014-10-23 zobacz
30 Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Andrzej Milewczyk 2014-10-23 zobacz
31 Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku Andrzej Milewczyk 2014-10-23 zobacz
32 Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Andrzej Milewczyk 2014-10-23 zobacz
33 Rejestry i ewidencje Andrzej Milewczyk 2014-10-23 zobacz
34 Badania Laboratoryjne Andrzej Milewczyk 2014-10-23 zobacz
35 Lista rzeczoznawców Andrzej Milewczyk 2014-10-20 zobacz
36 Nasza misja Andrzej Milewczyk 2014-10-20 zobacz
37 Elektroniczna skrzynka podawcza Andrzej Milewczyk 2014-10-20 zobacz
38 Nadzór Sanitarny Andrzej Milewczyk 2014-10-20 zobacz
39 Plan Kontroli Andrzej Milewczyk 2014-10-15 zobacz
40 Przyjmowanie i załatwianie spraw Andrzej Milewczyk 2014-10-15 zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się