Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 43

123

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Oddział Higieny Pracy Andrzej Milewczyk 2017-07-27 zobacz
2 Nadzór Sanitarny Andrzej Milewczyk 2014-10-20 zobacz
3 Rejestry i ewidencje Andrzej Milewczyk 2014-10-23 zobacz
4 Plan Kontroli Andrzej Milewczyk 2014-10-15 zobacz
5 Badania Laboratoryjne Andrzej Milewczyk 2014-10-23 zobacz
6 Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Andrzej Milewczyk 2014-10-23 zobacz
7 Lista rzeczoznawców Andrzej Milewczyk 2014-10-20 zobacz
8 Telefony kontaktowe dotyczące KORONAWIRUSA Andrzej Milewczyk 2020-03-12 zobacz
9 Odpowiedź na wiadomości e-mail kierowane na ,,ZapytajSanepid.pl" Andrzej Milewczyk 2021-02-04 zobacz
10 Przekazanie składnika majątku ruchomego pssegda_red1 pssegda_red1 2014-12-17 zobacz
11 Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie imprez masowych Andrzej Milewczyk 2020-03-11 zobacz
12 Ogłoszenie o zbyciu składników majątku ruchomego Andrzej Milewczyk 2014-11-26 zobacz
13 Sprawozdania Finansowe za 2018r. Andrzej Milewczyk 2019-05-10 zobacz
14 Informacje dotyczące korzystania przez dzieci i młodzież ze źródełek i fontan... Andrzej Milewczyk 2020-03-11 zobacz
15 Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Andrzej Milewczyk 2019-05-15 zobacz
16 test - Publikacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej Andrzej Milewczyk 2019-06-26 zobacz
17 Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów Andrzej Milewczyk 2020-03-12 zobacz
18 Informacja GIS dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zwi... Andrzej Milewczyk 2020-03-12 zobacz
19 Przyjmowanie i załatwianie spraw Andrzej Milewczyk 2014-10-15 zobacz
20 Struktura organizacyjna Andrzej Milewczyk 2015-08-05 zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się