DRUKUJ
2014-10-23

Rejestry i ewidencje

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GDAŃSKU NIE PROWADZI SIĘ OGÓLNODOSTĘPNYCH REJESTRÓW, EWIDENCJI I ARCHIWÓW.


Prowadzone są wewnętrzne rejestry:

 

 • Rejestr skarg i wniosków oraz interwencji;
 • Rejestr wydawanych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
 • Rejestr wydawanych upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
 • Rejestr wydawanych legitymacji służbowych;
 • Rejestr zarządzeń dyrektora;
 • Rejestr pism przychodzących i wychodzących;
 • Rejestr obiektów znajdujących się pod kontrolą;
 • Rejestr kontroli sanitarnych;
 • Rejestr decyzji administracyjnych;
 • Rejestr chorób zawodowych;
 • Rejestr skutków chorób zawodowych;
 • Rejestr podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne;
 • Rejestry osób pokąsanych i szczepionych przeciwko wściekliźnie;
 • Rejestr nosicieli Salmonella i Shigiella;
 • Rejestr zgłoszeń czynników chorobotwórczych;
 • Rejestr nosicieli antygenu HBS i przeciwciał HCV;
 • Rejestr wywiadów epidemiologicznych;
 • Rejestr wydawanych szczepionek;
 • Rejestr towarów żywnościowych wycofanych z obrotu;
 • Rejestr podmiotów gospodarczych branży żywnościowej objętych nakazem nadzoru PPIS w Gdańsku w systemie informatycznym "SBŻ II";
 • Rejestry pobieranych prób;
 • Rejestry szkoleń;
 • Rejestr wniosków do sądu.