DRUKUJ
2014-10-20

Elektroniczna skrzynka podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego

dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:05) do sekretariatu przy ul. Wałowej 27 w Gdańsku na następujących nośnikach danych:
a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD-RW

 

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 2
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF, ODT
b. XLS, ODS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu

elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i

nie zostaną rozpatrzone.

 

 

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA