DRUKUJ
2014-10-14

Statut

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku jest podmiotem leczniczym w stosunku
do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Pomorski i działa
na podstawie 
Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku nadanego zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 03 września 2021 r. 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

  • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.),

  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)