DRUKUJ
2019-10-30

Budżet

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.


W ustawie budżetowej na rok 2019 dochody i wydatki budżetu ustalone zostały następująco:


1. Dochody:                                                235 000,00 zł

                              

2. Wydatki:                                               6 311 000,00 zł                                

z tego:


a) wydatki bieżące:                                  6 257 000,00 zł     

             
b) wydatki majątkowe:                                           0,00 zł  

 

c) świadczenia z rzecz osób fizycznych:           36 000 zł 

 

Zwiększenia budżetu:

 

1. 13.05.2019 r. rezerwa Wojewody Pomorskiego

- wydatki bieżące -                                         8000,-zł;

 

2. 31.07.2019 r. rezerwa celowa Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 

- wydatki bieżące -                                         576 066,-zł;

 

3. 30.09.2019 r. rezerwa Wojewody Pomorskiego

- wydatki bieżące -                                             7 000,-zł;

 

4. 14.10.2019 r. rezerwa celowa Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

- wydatki bieżące -                                         139 979,-zł;

 

5. 14.10.2019 r. rezerwa celowa Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju

- wydatki bieżące -                                           52 635,-zł;

 

6. 18.10.2019 r. rezerwa Wojewody Pomorskiego

- wydatki bieżące -                                             8 000,-zł;   

 

7. 15.11.2019 r. rezerwa Wojewody Pomorskiego

- wydatki bieżące -                                             30 000,-zł;

 

8. 15.11.2019 r. rezerwa Wojewody Pomorskiego

- wydatki bieżące -                                             25 000,-zł;

 

9. 03.12.2019 r. rezerwa celowa Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

- wydatki bieżące -                                             200 740,-zł;

 

10. 16.12.2019 r. decyzja Pomorskiego Państwowego Inspektora Wojewódzkiego

- wydatki bieżące -                                             14 000,-zł;

 

11. 20.12.2019 r. decyzja Pomorskiego Państwowego Inspektora Wojewódzkiego

- wydatki bieżące -                                             7 000,-zł;

 

Zmniejszenie budżetu:

31.12.2019 r. rezerwa celowa Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju

- wydatki bieżące -                                             54 276,-zł;

 

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 7 325 144,- zł.

 

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. - 7 317 714,72 zł, w tym

a) wydatki bieżące:                                          7 257 816,72 -zł

b) wydatki bieżące:                                          25 000,00 -zł

c) wydatki bieżące:                                          34  989,00 -zł

 

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019 r. - 274 929,67 zł.